Algemene voorwaarden

  • Éénmalig kan een kennismakingsles (30 min.) worden gevolgd, deze kost €20,- en wordt voorafgaand aan de les voldaan.
  • Ik werk bij voorkeur met kaarten van 5 lessen. Voordat de 1e les plaatsvindt dient de factuur van de gehele kaart per bank betaald te zijn. Iedere keer als er een lesafspraak gemaakt is, wordt er een 1x van de kaart afgeschreven. Bij het maken van de eerste afspraak van de kaart committeer je jou voor een periode van 5 lessen.
  • Er mag van de 5 lessen van één kaart één les tot 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden. Volgende afmeldingen worden in rekening gebracht.
  • Kun je een keer niet? Geef dit dan minimaal één les voor de verhinderde les aan mij door, zodat ik mijn schema hierop kan aanpassen, er wordt dan geen les afgestreept. Wellicht bestaat er de mogelijkheid om die les op een ander moment te volgen.
  • De afmelding dient per mail o.v.v. afmelding met daarin: je naam, tijdstip en locatie aan info@dezangwinkel.nl doorgegeven te worden. Let erop dat je je maximaal één keer per 5 lessen tot 24 uur van tevoren kosteloos af kunt melden. Bij een te late afmelding wordt de les in rekening gebracht.
  • Na de 4e les van de kaart vraag ik je of je door wilt gaan met de lessen. Zo ja, dan ontvang je een factuur voor de volgende kaart. Deze dient vóór de eerste les van de kaart voldaan te zijn.
  • Kan jouw les door ziekte of verhindering van mij geen doorgang vinden, dan ontvang jij daarvan zo tijdig mogelijk bericht.
  • De Zangwinkel is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal, schade, letsel of ongeval als gevolg van lessen/workshops, het gebruik van de ruimte en de daarbij behorende faciliteiten.